Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) maakt de websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en tracht informatie op een zo vriendelijk mogelijke manier aan u te presenteren.

Fouten of gebreken op de RIVM websites

Het kan voorkomen dat bij het opzetten van webpagina’s, het schrijven van teksten fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip. Uw reactie stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Uw reactie zal door de betreffende maker van de webpagina bekeken en zonodig aangepast worden. Ook voor algemene vragen of klachten kunt u contact opnemen.

Links naar andere websites

Via de websites van het RIVM willen we zo volledig mogelijk juiste informatie aanbieden aan burgers en professionals. Daarom vindt u vele verwijzingen en hyperlinks naar websites van andere organisaties. De verantwoordelijkheid voor de inhoud, de betrouwbaarheid van deze websites en de werking van de links ligt bij de makers daarvan. Deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van het RIVM.

(Her)gebruik van tekst of beeld, model of ander materiaal

De informatie en het materiaal op de RIVM websites mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden, maar niet voor commerciële doeleinden. Zorg daarbij wel altijd voor bronvermelding.
Vragen over RIVM websites?

Hebt u vragen over de RIVM websites? Neem dan contact met ons op.